محصولات و خدمات

تابلوها

تابلوهای هدایت مسیر

تابلوهای راهنمایی و رانندگی

تابلوهای اسامی اماکن و معابر

تجهیزات ایمنی

بشکه ایمنی

بولارد

ضربه گیر

استوانه ایمنی

جدا کننده مسیر

مخروطی

استات

چشم ببری

چشم گربه ای

سرعت گیر

چراغ راهنمایی

گارد ریل و نرده های ایمنی

نرده های ایمنی

گل گاردریل

گاردریل

محصولات نابینایان

برقراری ارتباط با نابینایان باید به گونه ای باشد تا اين درك در آنان نهادينه شود كه از نظر شخصيتي، تفاوتي با ديگران نداشته و همواره مورد احترام، تكريم و تعظيم هستند.
مقتضیات زندگـی افرادی که دچار معلولیـت جسـمی یـا محـدودیتهای حـرکتی شـده اند، در بسیاری موارد مشـابه به هـم است. توجـه به این قشـر و تدارک شرایـطی که افراد بـا محدودیتهای حرکتی بتـوانند از قافله زندگـی اجتمـاعی وانمـانده و در جریـان حرکـت اجتـماع و در میـان مردم به زندگـی خود و بی اتـکا به اطرافیـان بپـردازند ، موضوع بسیار مهمی است که این امر در مدیریت شهری هـم مورد توجه ویـژه مدیران و برنامه ریزان شهری است . شـهر مطلـوب شهری اسـت که پاسخـگوی نیازهای شهری هر طیفی از شهروندان باشد، از کودکان و سالمندان و کم ‌تـوانان و ناتـوانان جسمـی گرفته تـا افـراد معمـولی و سالم و تنـدرسـت. شـهر مطـلوب بایـد شـهری بـاشد که شبـکه‌های شهری، اجتماعی، فرهنگی و ارتباطی آن برای همه شهـروندان، از هر نـوع و طیفی تعـریف شـده بـاشد و هـیچ کس، با هـیچ ویژگی خاصی خارج از دایره شهر قرار نگیرد. در این بین نابینایان از جمله معلولینی می باشند که مهیـا نمودن زمینه بهـره برداری از امکـانات و خدمـات شـهری بـرای آنـها ، نیـاز به تمهیـدات ویژه و تغـییرات ساختـاری بیشتری دارد که خوشبختـانه در سـال های اخـیر ایـن مهـم در ایـران و خصوصـا در برنامه ریزی های شهری مورد توجـه قرار گرفـته که نمـونه بارز آن در معـابر و اماکن شـهری مشـهود می باشد. در این راستا شرکت پیـشگامان توسـعه دمـاوند ، بـا نگاهی تخصصی با این موضـوع اقـدام به گـرد آوری مجموعه ای کامـل از تجهیزاتی نمـوده اسـت که عـلاوه بـر انطبـاق با بالاترین استانداردهای جهانی ، حـداکثر زمینه بهـره بـرداری نابینایان از مجموعه امکانات و خدمات عمومی شهری را فراهم می آورند.
مجموعه حاضر شـرح مختـصری بر روشـهای ایـمن سـازی و راهنـمایی نابیـنـایان در اماکن عمـومی بوده و به تفکیـک به مـوارد استـفاده و استاندارد های طـراحی و کـاربرد تجهیزات تعریف شده در این حوزه می پـردازد. خط زرد نمونه بسیار تحسـین برانگیـزی از ایـن توجه طراحـان فضاهای شهری و مبلمان شهـری به عبور و مرور افراد نابــینا است. اصولی تـرین و ساده تـرین روش هـدایـت نابـیـنایان و کـم بیـنایان ایـجاد مسیـرهای ویـژه تردد با استـفاده از الـمان های استـاندارد قابل شناسایی برای این قشر ، در کف سازی معابر و اماکن شهری (نظیر پیاده رو ها ، پارک ها و ...) و فضاهای خدماتی (نظـیر ایستگاه های قطـار ، متـرو و ...) می باشد . این مسیر ها باید به گونه ای طراحی و ایجاد شوند که ترددی کاملا ایمن و تـوام با هشدارهای لازم در طول مسیر برای فرد نابینا فراهم می آید .در این راستا بهره گیری از تجهـیزات و المان هـا و نشانه های تعریـف شـده مانـند خطـوط مـوازی و گـل میـخ های ویـژه ، از مـلزومات بوده که در ادامه به برخـی از مشخـصات و ویژگی هایی که می بایـست پیـش از طـراحی و بهره برداری از این محصولات، مورد توجه قرارگیرند اشـاره میگـردد.   ايـجاد كف سازی ويژه نابينايان در مسير حركت، آنـرا برای هدايت این افراد در طول مسير آماده می نمایند اين كف سـازی دارای مشخصات زير می باشد
الف - هدایت مستقیم افراد نابينا و كم بينایان :
اين مسـيرها به منظـور هدایـت افراد نابـینا یا کـم بـینا در امـتداد یک مسیر مورد استفاده قرارمی گیرند . طرح کف سازی به صورت خطوط موازی 4 یا 6 ردیف بوده که به دو صورت منفرد و کفپوش قابل نصب می باشد.
ب- نقاط ايست و توجه :
این خطوط به منظور هشدار در محل توقف ، تغییر مسیر ، تقـاطـع دومسـیر ، محـل دستگاه های خود پـرداز ، جـلوی آسـانسور ، ابتـدا و انتهـا ی پـله ها و .... می باشد . طرح کف سازی این نقاط به صورت پولک های برجسته بوده که به دو صورت گل میخ منفرد و یا کفپوش در سطح کف اجرا می شوند.
· کفپوش راهنمای مسیر نابینایان
· خط بریل بروشورلامسه
· خط بریل اطلاعات لامسه ورود
· اطلاعات ورودی با خط بریل ( پلاستیکی)
· اطلاعات ورودی با خط بریل ( فلزی )
· کمک به نقطه راهنما برای بینایی
· کیوسک گویا برای نابینایان
· دستگیره لمسی با خط بریل
· چراغ و جهت ورود اطلاعات
· استوانه هشدار دهنده برای نابینایان
اطلاعات فنی کف پوش های Thermo Plastic Polyurethane
• زرد رنگ (کد رنگ RAL 1023)
• سطح روشنایی بالا
• جهت ثبات بیشتر روی زمین دارای نقاط دایره ای شکل در زیر کفپوش
• دارای دو طرح پولکی و راه راه
• بادوام و مقاوم در برابر لغزش و رطوبت و شرایط آب و هوایی سخت
• مقاوم در برابر اشعه UV
• دارای ISO 9001  و ISO 14001
• در سایز های 30×30  - 40×40 - 60×60 به ارتفاع 8 mm
• در رنگهای زرد - سفید -فسفری- طوسی
• مواد تشکیل دهنده TPU - CPU -steel

تابلوی راهنمایی مسیر نابینایان به خط بریل

کیوسک گویا برای نابینایان

دستگیره لمسی با خط بریل